Zheng qi

Akupunktørens erfaringer

Zheng qi har mange funktioner.

Resumé af Zheng Qi, for dem, som måske har glemt det:

  • Zheng Qi er det sidste stadium i udviklingen af Qi i kroppen.
  • Zheng Qi er den Qi, der cirkulerer i meridianerne og “nærer” disse.
  • Zheng Qi danner den “nærende” Qi (Ying Qi) og den “forsvarende” Qi (Wei Qi).
  • Zheng Qi dannes og opstår fra Lungerne.

En person med stærk Zheng Qi vil som regel kunne modstå et patogent angreb, og patogenerne vil kun angribe overfladisk og vil ikke trænge dybere ind i kroppen.

Nogen har lært, at det er Wei Qi som er den forsvarende Qi, der skal passe på os.

Men – hvis der er manglende næring – læs: energi – i meridianen, så får vi et Wei-syndrom, der betegnes som enten qi-xu (u/qi) eller xue-xu (u/blod).
Disse tilstande giver svaghed og “visnen”.

Log in with your credentials

Forgot your details?